Category Archives: Research

Een prikbord met rozen

prikbord

Morgen is het tijd om het prikbord op mijn kamer in het NIA leeg te maken. Een van de twee Yannides heeft al voorgesteld dat ik bij het weggaan ergens op de muur ‘Caroline was here’ moet schrijven, want als je meerdere maanden in een kamer op het NIA hebt gewoond, is het een beetje ‘jouw’ kamer. Zo voelt het inderdaad wanneer ik naar het prikbord kijk.

De voornaamste reden om hier te komen was om meer te leren over grafstenen uit Hellenistisch Attika, maar op het prikbord zie je daar weinig van terug – bibliotheken delen immers geen toegangskaartjes uit. Wat je er wel in kan zien is dat het resultaat aan de ene kant bepaald is door eigen keuzes (waar ga je heen, wat hang je op het prikbord) maar deels ook door wat je hier tegenkomt (wie en wat kom je er tegen). Dat is ook het leuke van het instituut: er komt hier van alles voorbij. Iedereen heeft iets met Griekenland, maar omdat er voor iedere beursaal of groep (of Obama) een andere reden is om te komen, kom je waanzinnig veel meer nieuws tegen dan op je reguliere werkplek. Het gros houdt zich vanzelfsprekend bezig met de oudheid, maar dat hoeft niet. Lees de blogs hieronder maar, met gedichten, over alternatieve economieën, en over het fietsgedrag van Atheners.

Ik ben zeker niet de eerste en absoluut niet de laatste die dit waardeert. De reden waarom ik dat zo leuk vind kwam grappig genoeg naar voren bij een van de ontmoetingen hier. In oktober verbleven een Nederlandse kunstschilder en zijn vrouw aan het instituut. Beiden waren student in de jaren zestig, en we hebben het die avonden veel gehad over studeren. De echtgenote vertelde dat het in haar tijd lang niet zo vanzelfsprekend was dat iedereen naar de universiteit ging, maar dat ze wel heel blij was dat ze in die tijd, de jaren zestig, heeft kunnen studeren. Een van de dingen die haar opviel in vergelijking met nu was dat er destijds meer ruimte was om te ontdekken wat je leuk vindt, en verder te kijken dan je eigen studie. In het belang van de kenniseconomie was er meer ruimte voor studenten om een beurs te krijgen, en om te snuffelen aan iets buiten je studie. Natuurlijk wordt dat nu ook gepromoot en aangemoedigd, maar wel in een context waarin het verstikkende rendementsdenken heerst.[1]

Het Nederlands instituut in Athene is zo’n plek waar je daar wat makkelijker afstand van kan nemen. Je bent er op jezelf aangewezen, en terwijl de sociale verplichtingen van thuis ver weg zijn, heb je hier tal van mogelijkheden om je blikveld te verbreden en ideeën op te doen – voor je onderzoek, maar ook voor jezelf. Hoewel het studie-element dus nogal afwezig lijkt op het prikbord, heeft de inhoud van het prikbord wel bijgedragen aan het ontwikkelen van ideeën ervoor.

Het is een volledig andere context, maar de uitspraak van Rose Schneiderman, ‘the worker must have bread, but she must have roses too’ (zie de blog van Solange Manche hieronder), heeft ook hier geldigheid. De mogelijkheid om meer te zien en doen dan slechts werk, helpt om datzelfde werk beter en makkelijker te kunnen doen. Mijn prikbord zal dus morgen leeg zijn, maar ik kom zeker terug voor nieuwe rozen.

[1] Lees voor deze paradox vooral het artikel ‘Socrates en het rendementsdenken’ van Ineke Sluiter in de Groene Amsterdammer.

De inventaris van het Bakhuizen archief

Tijdens mijn stage, van 1 februari tot en met 18 maart 2016, heb ik onder begeleiding van Winfred van de Put een inventaris van het Bakhuizen archief gemaakt. Dr. Simon Cornelis Bakhuizen (1935-1996), ‘Kees’ in het dagelijks leven, was een classicus, oudhistoricus en daarnaast kan hij beschouwd worden als de ‘founding father’ van het NIA. De oprichting van de Archeologische Survey School van Nederland in Griekenland in 1976 kwam tot stand op initiatief van Bakhuizen in samenwerking met het Griekse Ministerie van Cultuur. Deze zou na een aantal transformaties uiteindelijk uitgroeien tot het huidige instituut.

Het archief van Bakhuizen is in twee zendingen op het NIA terechtgekomen, de eerste dozen arriveerden in 2000/2001 en de rest van het archief volgde in 2006/2007. Mijn stage stond in het teken van het ontsluiten en het ‘materieel verzorgen’ van dit archief. Met behulp van een invoerprogramma in Microsoft Access, een ontnieter en meer dan 200 zuurvrije omslagen heb ik mij hier zeven weken op toegelegd. Het doorspitten van onder andere brieven, dagboeken, talloze notities, overdrukken, tekeningen en foto’s gaf mij een unieke inkijk in het leven van Bakhuizen. Zelf ben ik opgeleid als historicus, maar het archief heeft mij veel geleerd over het uitvoeren van archeologisch veldwerk.

Zijn hoofdinteresse, de Griekse antieke versterkte nederzettingen, resulteerde in diverse veldwerkprojecten en surveys in onder andere Chalcis, Goritsa, Magnesia en Kallion. De survey van Goritsa was echter zijn levenswerk en onder zijn leiding werden in de periode 1970-1981 de oppervlakteoverblijfselen van deze versterkte nederzetting gedocumenteerd en geclassificeerd. De bevindingen zijn in 1992 gepubliceerd in het boek A Greek City of the Fourth Century B.C. De veldwerkprojecten van Bakhuizen overlapten elkaar min of meer, maar vonden voornamelijk plaats in de jaren zestig en zeventig van de 20ste eeuw. Uit zijn werk komt niet alleen de liefde voor het doen van survey naar voren, maar ook de interesse in antropologie en ‘New Archaeology’, wat dat betreft was hij iemand die zijn tijd, zeker in Nederland, flink vooruit was en een hele generatie archeologen heeft geïnspireerd.

Hoewel het mij niet is gelukt om het gehele archief te inventariseren, hoop ik dat er in ieder geval een stevig fundament is gelegd. Mijn verblijf in het NIA draaide echter niet alleen om de inventarisatie van dit archief. Ik heb Willem Ledeboer geassisteerd bij de voorlichtingsbeurs voor Griekse studenten die in Nederland willen studeren. Daarnaast ben ik naar een aantal (jaarlijkse) lezingen geweest van andere buitenlandse scholen. Tot slot gaf mijn tijd in Athene mij ook de gelegenheid om onderzoek te doen voor mijn scriptie in de Britse en Amerikaanse bibliotheek. De stage in het NIA was een zeer leuke en leerzame ervaring en ik wil ik alle medewerkers van het instituut bedanken voor deze plezierige tijd.

Niels Dijkstra, Master Oude Geschiedenis, RUG

 

 

 

Preparing a publication about Byron

Since the documents of Lord Byron have become public, thanks to the transfer of the archives of Byron’s publisher John Murray in London to the National Library of Scotland in Edinburgh, it is easier to get access to letters written to Lord Byron. Ten of these letters were written by a young ‘Frank’, as the non-Greek and non-Turkish, Western Europeans residing in Athens were called in the past. In the rather small city of Athens at the turn of the 18th to the 19th century, a few Frank families  can be traced. One of these families is that of Giraud, Franco-Italian by origin.

During his subsequent visits to Athens in 1810 and 1811, the English poet George Gordon Lord Byron (1788-1824) became befriended to a young son of this Giraud family, named Nicolo (or Nicholas, as he writes himself sometimes). Nicolo Giraud’s sister seems to have had a relationship with (or was maybe even married to) Giovanni Battista Lusieri, the Italian artist whom Lord Elgin had hired for designing and moulding casts from the Parthenon decoration, ending with the famous transfer of the so-called Elgin Marbles to the UK.

Byron toured Athens, Attica and the Peloponnese with Nicolo: their friendship may have been really a love affair, though modern authors still do quarrel about the nature of it. Having said that, the ten letters which Nicolo Giraud wrote to Byron after the poet left him for further education at a Jesuit monastery on Malta, may throw more light on the nature of this ‘affair’. These letters never have been published ‘in extenso’, being written in English, Italian and Greek.

I would like to use a sabbatical of one month at the NIA to make at least a start with this publication, while also

LORD BYRON/GREEK COSTUME

GEORGE GORDON LORD BYRON English poet depicted here in his costume as a Greek patriot – Date: 1788-1824

searching for more information about the whereabouts of Nicolo Giraud, who seems to be ‘lost in history’ after his return from Malta to Athens, probably by the end of 1812. Being a historian myself, though educated in Ancient History, Byron always appealed to me as a true ‘hero’  for Greece: he was a firm Philhellene, and Greece still praises him for his generosity for the Greek sake during the Greek War of Independence 1821-1832). Byron died in Missolonghi, in 1824, when the war was dragging on very badly for Greece, so he never saw the birth of the Greek nation.

Han Borg (University of Groningen, NL), March 8 2016

Summary: Decisions in mode of transport by commuters in Athens (In English and Greek)

Introduction: This is a summary of a research done into the decisions in mode of transport by commuters in Athens. The research question is: How do soft aspects influence the decision for a specific mode of transport for commuters in Athens? Soft aspects are the attitudes of people that influence their transport mode choice. It focuses on how human behavior is influenced by actual behavioral control (Ajzen, 1991). Research into the relationship between these soft aspects and mode of transport has been done about car use (Steg, 2005), cycling and walking in a case in the UK (Gatersleben & Uzzell, 2007) and in a study in cycling commuting in the Netherlands (Heinen, Maat, Van Wee, 2011).  Athens is the capital city of Greece with a population of over 4 million people in a metropolitan area. The car is the most popular mode of transport for commuting. To raise awareness of other means of transport, a series of measures have taken to prioritize sustainable transportation, such as the expansion of the infrastructure for walking, cycling and public transport. New metro lines, suburban railways, one tramline, cycling paths and more pedestrian zones were constructed to alleviate the heavy car congestion in Athens.

Results: For this research, a Likert scale and qualitative interviews have been used. In total 172 respondents filled in the questionnaire and 5 professionals have been interviewed. In short, walking and cycling are seen as cheap and healthy modes of transport but the lack of good infrastructure is seen as a problem. The tram is experienced as very safe but not flexible enough because there is only one tramline. Commuters see the (trolley) bus as safe and cheap but not as enjoyable and flexible. The motor and scooter score positively on their flexibility but are conceived as relatively unsafe in the case of getting an accident. Furthermore, the attitude towards using the metro is very positive. The metro is experienced as safe, punctual, quick and there is a good infrastructure for the metro in Athens. However, in the end most of the commuters experience that they cannot use it to their work because they prefer to commute with the car. Consequently, the car is by far the most popular mode of transport. It is seen as comfortable, gives status and the infrastructure is very suitable to commute to work or school. The negative points about the car are that using a car is not good for the environment and expensive.

Conclusion: The main conclusion is that some variables in Athens are different from research done before. In the literature, it is suggested that some attitudes towards a transport mode have a universal characteristic independent of the factual circumstances in a certain location, whereas others are very different according to those circumstances. For example, in the Netherlands the unique attractiveness of the bicycle as a punctual and stress-free mode of transportation could not be generalized to the situation in Athens. The results of this research show that the image of walking, cycling and public transport should be improved to be able to compete with the car in terms of status and lifestyle. Such a development is already underway.  Especially the improvement of walking, cycling and public transport infrastructure in Athens in recent years has encouraged a culture of people who spend time and money on sustainable modes of transport. Therefore, if one would like to promote walking, cycling and public transport not only the infrastructure but also the soft aspects towards sustainable modes of transport should be improved. Consequently, important policy implications could be that soft aspects are important and that they do influence commuting mode choice.

IMG-20151126-WA0004

Έρευνα: Αποφάσεις του τρόπου μεταφοράς από μετακινούμενους στην Αθήνα Του Luc Keller | Φοιτητή Πολεοδομίας |Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ και  Ολλανδικό Ινστιτούτο  Αθηνών

Εισαγωγή: Το παρόν αποτελεί μια περίληψη της έρευνας που έγινε σχετικά με τις αποφάσεις του τρόπου μεταφοράς από μετακινούμενους στην Αθήνα. Το ερώτημα της έρευνας είναι: Πώς  οι “απαλές”  πτυχές επηρεάζουν την απόφαση για τον τρόπο μεταφοράς των ατόμων στην Αθήνα;  Απαλές  πτυχές είναι  οι στάσεις των ανθρώπων που επηρεάζουν την επιλογή του τρόπου μεταφοράς τους. Ως εκ τούτου, η ανθρώπινη συμπεριφορά επηρεάζεται από   πραγματικό συμπεριφορικό  έλεγχο (Ajzen, 1991). Έρευνα για τη σχέση μεταξύ αυτών των απαλών πτυχών και τον τρόπο μεταφοράς έχει γίνει για χρήση  αυτοκινήτου (Steg, 2005), για ποδηλασία, σε μια περίπτωση για περπάτημα στο Ηνωμένο Βασίλειο (Gatersleben & Uzzell, 2007) και σε μια μελέτη για μετακίνηση με ποδήλατο στην Ολλανδία (Heinen, Maat, Van Wee, 2011). Εν συντομία, η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας, με πληθυσμό πάνω από 4.000.000 ανθρώπους σε μια μητροπολιτική περιοχή. Το αυτοκίνητο είναι το πιο δημοφιλές μέσο μεταφοράς για τις μετακινήσεις. Ως εκ τούτου, μια σειρά από μέτρα έχουν ληφθεί  για να δοθεί προτεραιότητα στη βιώσιμη μεταφορά, όπως η επέκταση της υποδομής για τους πεζούς, την ποδηλασία και τις δημόσιες μεταφορές. Νέες γραμμές του μετρό, προαστιακός σιδηρόδρομος, τραμ, ποδηλατόδρομοι και πεζόδρομοι κατασκευάστηκαν για να ελαφρυνθεί η βαριά κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αθήνα.

Αποτελέσματα: Για την έρευνα αυτή χρησιμοποιούνται μια κλίμακα Likert και ποιοτικές συνεντεύξεις. Συνολικά 172 συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο και έγιναν πέντε συνεντεύξεις σε επαγγελματίες.  Εν ολίγοις, το περπάτημα και το ποδήλατο θεωρούνται ως οικονομικοί και υγιεινοί τρόποι μεταφοράς, αλλά η έλλειψη καλής υποδομής θεωρείται πρόβλημα. Το τραμ βιώνεται ως πολύ ασφαλές, αλλά όχι αρκετά ευέλικτο, διότι υπάρχει μόνο μια γραμμή. Οι μετακινούμενοι θεωρούν το (τρόλεϊ) λεωφορείο ασφαλές και οικονομικό, αλλά όχι διασκεδαστικό και ευέλικτο. Το μηχανάκι και το σκούτερ αποτιμούνται θετικά χάρη στην ευελιξία τους, αλλά θεωρούνται σχετικά ανασφαλή σε περίπτωση ατυχήματος. Επιπλέον, το μετρό βιώνεται ως ασφαλές, ακριβές, με καλές υποδομές και γρήγορο. Ωστόσο, πολλοί μετακινούμενοι δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να μετακινηθούν προς και από τη δουλειά τους. Κατά συνέπεια, το αυτοκίνητο είναι μακράν το πιο δημοφιλές μέσο μεταφοράς. Θεωρείται άνετο, έχει καλές υποδομές, προσφέρει κύρος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εργασία ή το σχολείο. Το αρνητικό σημείο είναι ότι η χρήση του αυτοκινήτου δεν είναι φιλική προς το περιβάλλον και είναι ακριβή.

Συμπέρασμα: Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι μερικές μεταβλητές στην Αθήνα διαφέρουν από έρευνες που έχουν γίνει στο παρελθόν. Στη  βιβλιογραφία, προτείνεται ότι ορισμένες συμπεριφορές προς έναν τρόπο μεταφοράς έχουν καθολικό χαρακτήρα ανεξάρτητα από τις πραγματικές συνθήκες σε μια συγκεκριμένη περιοχή, ενώ άλλες είναι πολύ διαφορετικές ανάλογα με τις συνθήκες αυτές. Για παράδειγμα, στις Κάτω Χώρες, η μοναδική ελκυστικότητα του ποδηλάτου ως  ακριβούς τρόπου μεταφοράς  και χωρίς άγχος και δεν θα μπορούσε να γενικευθεί για την κατάσταση στην Αθήνα. Οι απαλές πτυχές θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην πολιτική καθώς είναι σημαντικές και επηρεάζουν την επιλογή του τρόπου μετακίνησης. Ως εκ τούτου, εάν θέλουμε να προωθήσουμε το περπάτημα, την ποδηλασία και τις δημόσιες μεταφορές, θα πρέπει να βελτιώσουμε την υποδομή. Από την άλλη, η εικόνα του περπατήματος, της ποδηλασίας και της δημόσιας συγκοινωνίας πρέπει να βελτιωθεί, ώστε να είναι σε θέση να ανταγωνιστούν με το αυτοκίνητο από την άποψη του στάτους και του τρόπου ζωής. Μια τέτοια εξέλιξη πραγματοποιείται ήδη. Ειδικά η παροχή υποδομών για περπάτημα, ποδηλασία και δημόσια συγκοινωνία στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια έχει ενθαρρύνει μια κουλτούρα σε ανθρώπους που ξοδεύουν χρόνο και χρήμα σε βιώσιμους τρόπους μεταφοράς.

IMG_20151126_144025

 

Stories, spaces, places

It was not only that I went back and found the people there. Yes, I climbed the stairs to the grassroots place where I conduct my research, and ended up on the roof of the building where a concert of the solidarity choir would be held that night. But simultaneously I was enveloped into a history that I had become part of earlier. We greeted after a long summer, and the story continued. “You look so thin. You should eat more”, one of the women remarked. I was in.

I am sitting at the long table in what is called the dance hall, a large living room of the apartment the group is renting. It is the first choir repetition after their concert, and some 20 people, mostly women but also 7 men are present. As always, some cigarette smoke is floating through the room and here and there someone drinks a coffee or a can of beer. I am breathing their air, sitting on their surfaces. I am inhabiting their social and material space, or at least until the extent that I can. I am present but also taken aback by the fast Greek conversations that I still don’t follow. Our conductor, behind the electronic piano, is kind enough to translate some of the song lyrics into English. The people are kind enough to smile at me. Yes I am in.

Here it is that I want to know how a place like this carries significance to the participating people. They, we are writing histories in this place, we are making and rewriting the space in our memories, in our bodies, in our shared presence. The place is a carrier of our stories − be it in cohesion with its own course of history. Should I understand it as physical as the way the walls of the structure are resounding with the sounds we produce during our presence? Should I understand it as literally as the drops of beer that spill unto the floor? Drops that can be wiped away, but still write history through the physical traces of moments that used to be and the labour of cleaning that is put into it over and over again.

The conductor calls on us to take part of more activities that are organised by the movement and next week’s activities are summed up. It is not enough to only sing in the choir, is what they are saying. It is not easy to keep the place going. Time and again, people need to be reminded of the objectives of the movement: the practice of solidarity. The space alone doesn’t make the people act like this, despite all the imperatives that are there through posters, books and texts. Still, it has to be made, it has to be enacted.

What does such learning processes involve? How is the story of the grassroots place rewritten and revived in relation to the historical and local narratives of the participants? What has the place come to mean in the bigger context of their other daily practices?


This blog post was originally posted on http://europeanfutures.tumblr.com/

21 Bone street

By Francis Koolstra, student Archaeology at the University of Groningen.

“Kókalo, kókalo, kókalo”. This is what I hear someone sing during an archaeological excavation in Greece, earlier this summer. When I ask what the word means, one of the archaeologists points towards a piece of bone which has been exposed: “It is the Greek word for ‘bone’”. It is a reoccurring word in my internship here in Athens, as I am researching the human remains from the Early Mycenaean Northern Cemetery of Ayios Vasilios, Laconia (ca. 1700-1500 BC). The cemetery is of special significance as it is associated with the formative phase of the Ayios Vasilios settlement, which later evolved into the palatial centre of Mycenaean Laconia. The cemetery illustrates the transformation and the diversity of the Early Mycenaean funerary customs, which led to the typical Mycenaean collective funerary rites that find their most dramatic manifestation in the famous grave circles of Mycenae.

My internship focuses on the analysis of human remains which originate from one specific tomb; tomb 21, which is a unique case in the cemetery of Ayios Vasilios. The single built tomb contains multiple articulated and disarticulated internments and already houses more than 25 individuals, which show diverse mortuary customs and treatment, both primary and secondary.

My work in the laboratory is very diverse, and varies from the washing and sorting of the human remains until the estimation of the sex, age, stature and pathology of the individuals in order to reconstruct their osteobiographies. Such data not only tells us something about the final moment of death, but also about the history of the lives of these individuals, which leave traces on the bones which are, in turn, visible by analysing the bone texture and morphology. The results of this research can help us reconstruct past activities, demography, health and diet, but can also illuminate the mortuary rites of the living in order to assess the social meanings.

Aerial-view-Ayios-Vasilios

Athens Bike Festival

This weekend the sixth Athens Bike Festival was organised from Friday 18 to Sunday 20 September. This event is becoming more popular during the years. It started with 15.000 in 2010 visitors and 35.000 people in 2014 visited the festival. This event shows that Athens is a city with a growing cycling culture. This festival is a platform for cyclists and sympathizers to show and share their experiences with the bike in Athens. There were many activities; I would like to highlight a few.

IMG_20150919_140707

I went to the festival on Saturday to participate in a workshop called Introducing and supporting Cyclelogistics in Greek cities. Due to negative impacts of the carlike air pollution, congestion, safety issues, the bicycle is seen as a potential solution for these problems.  Not only as a medium for citizens to commute but also as a medium for transporting cargo. Many transportation of goods are transported via motorized modes of transport. However, the bike could be an ideal alternative to deliver (light) cargo. This workshop aimed to show the potential of bicycles as a potential player in urban transport. One example was Andrea Saccon, who started his cargo services in Parma (See: https://vimeo.com/91788560).

IMG_20150919_140711

Furthermore, Safe Cycling in Athens was an important issue during the festival. For kids, there was an educational program where they got lessons in wearing safety equipments (such as a helm) and how to behave safely on the bike in the traffic. There was also a special kids spot, to show their learned lessons in practice. They got instructions from special coordinators. Overall, an interesting experience!

IMG_20150919_140703

On the threshold

By Herbert Ploegman, anthropologist, doing field research on grassroots movements in Athens through a research grant of the NIA

One night I am sitting with a Dutch friend and a new Greek friend at an Exarchia terrace, in the centre of Athens, while I am told: “the Greeks, they don’t know and don’t wanna know, but many of them are in fact Turks”. Which is quite a statement, considering the rivalry between both nations.

The night after that, I am talking philosophy with a Greek designer, who takes it for granted that Greeks are indeed European. He tells me that I shouldn’t forget that Greece is in fact a continuation of centuries-old flows and rhythms. “What you see here, is the Roman Empire. People like to link up with Greece’s ancient history from 500 B.C., but after that came the Roman Empire for almost 2000 years. The Ottomans came in 1453, leaving most of the religion and culture as it were. How could you expect Greece to act like a Northern-European country with a history like this?”

I am back at Athens, and I am thinking about what this place actually is: What is it that appears before my eyes? How should I understand all that is happening here? How could I peel off all those layers of meaning that are hidden behind the façades of various kinds, but that appear so much ironed out by popular discourse? Or rather, how could I understand the complex hotchpotch of cultural identifications, that seems to be challenged during these days of losing dreams and the confrontation with so many international flows of foreign power, money and people?

Foto: Herbert Ploegman
My Dutch friend tells about the many refugees she encountered on the island of Leros. She tells about the precious work many islanders are doing. But also about the incapability of the Greek state to act decisively. I hear about the decision to build two large refugee camps in Greece, but I know that the state is big and demanding; that there are many people between these words and the deeds. And still, what will it be like in the end?

She tells that she remembers the arrival of the first immigrants, Albanians, in the 1990s. The scapegoating that haunted them until others came. There will be Albanians voting for nazi-party Golden Dawn in the upcoming national elections on Sunday. Perhaps to consolidate the position in the Greek society that they have acquired by now. But Greece still has a whole lot left to deal with. Can Greece be expected to confront these issues without trouble? I remember the country where I come from, with its difficulty to swallow its colonial history in all its enduring facets.

I am here to do anthropological research about grassroots movements. People that try to pave roads that have not been there before, and where the State does not (anymore) offer a thing. People call Athens a testing ground for neoliberal policies, implemented by the European Union, which gratefully uses the vulnerability Greece finds itself in. It is also a testing, or a battle ground of opposition to these policies, and possibly a testing ground for alternatives.

I have no illusions that Greece has a panacea at hand. Nor does any other country or context. I will not find a new, more fair, Europe in Greece. Nor do I find it in my home country the Netherlands. But it might be in the dialectics between here and there that something new appears. I am studying Athens to get to know Athens. I will bring myself for that purpose: with my particular background. And I will try to speak about what I come to see, in my languages.

* this blog post was originally posted on http://europeanfutures.tumblr.com/

Link

By Luc Keller student Urban Planning and Human Geography at the University of Amsterdam

First week in Athens! I am doing research about the decisions in mode of transport by commuters in Athens. I will write a blog about my observation of the mobility and the urban planning in Athens. First, I would like to share the popularity of the trolleybus and cycling in Athens with you. I found it very interesting to see the popularity of the trolleybus here in Athens. There are many trolleybuses running in the city center, they are also more crowded than the normal buses. This is interesting because in most European cities the trolleybus has disappeared as a mode of transport.

IMG_20150911_144052

Back in the 80’s the trolleybus became very popular in European cities. For example, Nancy (France) and Arnhem (the Netherlands) became cities where the trolleybus, even today, is a dominant mode of transport. The trolleybus had the advantage that it is cheaper and environmentally friendlier than normal buses (to ride on electricity instead of fuel). However, due to the increase of the private car use the trolleybus became less popular in European cities. Therefore, in many European cities the trolleybus disappeared. Here in Athens, I was surprised about the popularity of the trolleybus.

IMG_20150911_142042

Second observation is the slight popularity of cycling in Athens. I already saw and spoke to some people who commute on bike. However, they also say that cycling is still very dangerous because of the lack of cycling lanes and car drivers and motorists that are not used to cyclists in the traffic. Therefore, many cyclists use the footpath instead of the roads, which is indeed dangerous for the pedestrians. Furthermore, I have already seen a couple of groups who do a cycling tour to discover Athens by bike (see for example: http://www.meetinathens.eu/). In this way, the bicycle as a mode of transport is becoming more visible in the city center. I hope that in the future, the bike will be more popular as a mode of transport in Athens!

IMG_20150911_124935