Category Archives: Bakhuizen archive

Inventory and beyond

De inventaris van het Bakhuizen archief

Tijdens mijn stage, van 1 februari tot en met 18 maart 2016, heb ik onder begeleiding van Winfred van de Put een inventaris van het Bakhuizen archief gemaakt. Dr. Simon Cornelis Bakhuizen (1935-1996), ‘Kees’ in het dagelijks leven, was een classicus, oudhistoricus en daarnaast kan hij beschouwd worden als de ‘founding father’ van het NIA. De oprichting van de Archeologische Survey School van Nederland in Griekenland in 1976 kwam tot stand op initiatief van Bakhuizen in samenwerking met het Griekse Ministerie van Cultuur. Deze zou na een aantal transformaties uiteindelijk uitgroeien tot het huidige instituut.

Het archief van Bakhuizen is in twee zendingen op het NIA terechtgekomen, de eerste dozen arriveerden in 2000/2001 en de rest van het archief volgde in 2006/2007. Mijn stage stond in het teken van het ontsluiten en het ‘materieel verzorgen’ van dit archief. Met behulp van een invoerprogramma in Microsoft Access, een ontnieter en meer dan 200 zuurvrije omslagen heb ik mij hier zeven weken op toegelegd. Het doorspitten van onder andere brieven, dagboeken, talloze notities, overdrukken, tekeningen en foto’s gaf mij een unieke inkijk in het leven van Bakhuizen. Zelf ben ik opgeleid als historicus, maar het archief heeft mij veel geleerd over het uitvoeren van archeologisch veldwerk.

Zijn hoofdinteresse, de Griekse antieke versterkte nederzettingen, resulteerde in diverse veldwerkprojecten en surveys in onder andere Chalcis, Goritsa, Magnesia en Kallion. De survey van Goritsa was echter zijn levenswerk en onder zijn leiding werden in de periode 1970-1981 de oppervlakteoverblijfselen van deze versterkte nederzetting gedocumenteerd en geclassificeerd. De bevindingen zijn in 1992 gepubliceerd in het boek A Greek City of the Fourth Century B.C. De veldwerkprojecten van Bakhuizen overlapten elkaar min of meer, maar vonden voornamelijk plaats in de jaren zestig en zeventig van de 20ste eeuw. Uit zijn werk komt niet alleen de liefde voor het doen van survey naar voren, maar ook de interesse in antropologie en ‘New Archaeology’, wat dat betreft was hij iemand die zijn tijd, zeker in Nederland, flink vooruit was en een hele generatie archeologen heeft geïnspireerd.

Hoewel het mij niet is gelukt om het gehele archief te inventariseren, hoop ik dat er in ieder geval een stevig fundament is gelegd. Mijn verblijf in het NIA draaide echter niet alleen om de inventarisatie van dit archief. Ik heb Willem Ledeboer geassisteerd bij de voorlichtingsbeurs voor Griekse studenten die in Nederland willen studeren. Daarnaast ben ik naar een aantal (jaarlijkse) lezingen geweest van andere buitenlandse scholen. Tot slot gaf mijn tijd in Athene mij ook de gelegenheid om onderzoek te doen voor mijn scriptie in de Britse en Amerikaanse bibliotheek. De stage in het NIA was een zeer leuke en leerzame ervaring en ik wil ik alle medewerkers van het instituut bedanken voor deze plezierige tijd.

Niels Dijkstra, Master Oude Geschiedenis, RUG